SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.3.2024
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
22.1.2024
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 6.2.2024
Názov Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
22.1.2024
Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
18.1.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.1.2024
Schválený rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2024
Dátum zvesenia 11.3.2024
Názov Schválený rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.12.2023
Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Názov Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou
27.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01/2024 až 06/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01/2024 až 06/2024
27.11.2023
Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 12.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
27.11.2023
Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
27.11.2023
Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.11.2023
Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
2.10.2023
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
18.9.2023
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 23.9.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
17.8.2023
Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
17.8.2023
Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
17.8.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
17.7.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.7.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
7.7.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2023
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00