SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.1.2023
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kalša.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kalša.pdf
20.1.2023
VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmi .pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmi .pdf
20.1.2023
VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
20.1.2023
VZN č. 3_2022 o miestnych daniach.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov VZN č. 3_2022 o miestnych daniach.pdf
20.1.2023
REFRENDUM 2023 _Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov REFRENDUM 2023 _Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
20.1.2023
Návrh VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmia drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Návrh VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmia drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša.pdf
20.1.2023
Návrh VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Návrh VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
20.1.2023
Návrh VZN o miestnych daniach 2022.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Návrh VZN o miestnych daniach 2022.pdf
20.1.2023
NAVRH_ROZPOCET_SKOLA_2023_24_25.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov NAVRH_ROZPOCET_SKOLA_2023_24_25.pdf
20.1.2023
NAVRH_ROZPOCET_OBEC_2023_24_25.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov NAVRH_ROZPOCET_OBEC_2023_24_25.pdf
20.1.2023
Územné rozhodnutie - F2BTS Kalša 0135KO - Orange - M-TEL - Slivník.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Územné rozhodnutie - F2BTS Kalša 0135KO - Orange - M-TEL - Slivník.pdf
20.1.2023
REFERENDUM 2023 Delegovanie do okrskových volebných komisií.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov REFERENDUM 2023 Delegovanie do okrskových volebných komisií.pdf
20.1.2023
Žiadosť-o-voľbu-poštou-v-referende-2023.docx
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Žiadosť-o-voľbu-poštou-v-referende-2023.docx
20.1.2023
REFERENDUM 2023_Podávanie žiadostí o voľbu poštou.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov REFERENDUM 2023_Podávanie žiadostí o voľbu poštou.pdf
20.1.2023
Určenie okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Určenie okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende.pdf
10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Názov Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf
4.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022.pdf
2.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb.pdf
5.10.2022
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods_ 4 zákona č_ 50_1976 Zb_o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods_ 4 zákona č_ 50_1976 Zb_o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.pdf
24.5.2022
Ročný výkaz o odpade z obce_2021.pdf
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Ročný výkaz o odpade z obce_2021.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00