SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť obce

Symboly obce

.

Ako všetky obce v minulosti, ani obec Kalša nemala vlastný erb. V minulých storočiach smeli erby používať iba šľachtici a okrem nich slobodné kráľovská mestá a cirkevný preláti.
Obce majú právo prijímať a používať vlastný erb až v súčasnosti. No aj v minulosti obce mali svoju vlastnú špecifickú symboliku. Napr. obecná pečať. V našom prípade sa preukázateľne zachovala jej podoba z prvej polovice 19. storočia (z roku 1840), ktorá poslúžila ako hlavný prameň pri spracovaní erbu.
Erb obce Kalša tvorí: V modrom poli štítu na zelenej zaoblenej pažiti zelený les, pred ním biely diviak so žltou zbrojou, nad ním žltá hviezda a žltý polmesiac.

Elektrifikácia obce

Do obce bolo diaľkové vedenie vybudované v roku 1930. Ako prvá bola v roku 1934 elektrifikovaná škola, gréckokatolícky kostol a prvý rodinný dom.

Plynofikácia

Plynofikácia obce bola uskutočnená v roku 1995. Napustenie potrubia sa uskutočnilo 6.decembra 1995.

Vodovod

Kolaudácia vodovodu prebehla v roku 1996.

Kanalizácia

V obci je vybudovaná kanalizácia.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00