SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
IS - 002 - Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov IS - 002 - Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.12.2022
VZN č. 3_2022 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2022
Názov VZN č. 3_2022 o miestnych daniach
Popis Platné od: 01.01.2023
13.12.2022
VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2022
Názov VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Platné od: 01.01.2023
13.12.2022
VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2022
Názov VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmi
Popis Platné od: 01.01.2023
13.12.2021
32 Dodatok č. 1 2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kalša č. 2 2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kalša
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov 32 Dodatok č. 1 2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kalša č. 2 2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kalša
Popis Platné od: 01.01.2022
13.12.2021
31 Dodatok č. 2 2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kalša č. 1 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na území Obce Kalša na ro
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov 31 Dodatok č. 2 2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kalša č. 1 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na území Obce Kalša na ro
Popis Platné od: 01.01.2022
1.3.2021
30 VZN dodatok c.1-2021 k VZN Obc e Kalša c.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení zriadených na území obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2021
Názov 30 VZN dodatok c.1-2021 k VZN Obc e Kalša c.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení zriadených na území obce Kalša
Popis Platné od: 17.03.2021
30.11.2020
29 VZN č. 4-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2020
Názov 29 VZN č. 4-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Platné od: 01.01.2021
30.11.2020
28 VZN č. 3-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2020
Názov 28 VZN č. 3-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša
Popis Platné od: 01.01.2021
27.4.2020
27 VZN č. 2-2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2020
Názov 27 VZN č. 2-2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
Popis Platné od: 15.05.2020
27.4.2020
26 VZN č. 1-2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2020
Názov 26 VZN č. 1-2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Popis Platné od: 15.05.2020
27.1.2020
25 Dodatok č.1-2020 k VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD
Detail dokumentu
Dátum 27.1.2020
Názov 25 Dodatok č.1-2020 k VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD
Popis Platné od: 12.02.2020
16.12.2019
24 VZN č.3-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2019
Názov 24 VZN č.3-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Platné od: 01.01.2020
12.8.2019
23 VZN č. 2-2019 o výške prispevkov v školách a školských zariadeniach
Detail dokumentu
Dátum 12.8.2019
Názov 23 VZN č. 2-2019 o výške prispevkov v školách a školských zariadeniach
Popis Platné od: 01.09.2019
15.4.2019
22 VZN č.1-2019 o vylepovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 15.4.2019
Názov 22 VZN č.1-2019 o vylepovaní volebných plagátov
Popis Platné od: 01.05.2019
15.4.2019
21 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 15.4.2019
Názov 21 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Popis Platné od: 15.04.2019
27.6.2018
20 Komunitný plán Obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2018
Názov 20 Komunitný plán Obce Kalša
Popis Platné od: 27.06.2018
11.12.2017
19 VZN č.3-2017 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2017
Názov 19 VZN č.3-2017 o miestnych daniach
Popis Platné od: 01.01.2018
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00