SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2023
Názov Návrh VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.6.2024
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2024
Dátum zvesenia 8.7.2024
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
17.6.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2024
Dátum zvesenia 8.7.2024
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu
10.6.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
7.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2024 až 12/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2024
Dátum zvesenia 22.6.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2024 až 12/2024
5.6.2024
Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2024
Dátum zvesenia 20.6.2024
Názov Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
Popis Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
4.6.2024
Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 02 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.6.2024
Dátum zvesenia 18.6.2024
Názov Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 02 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
3.6.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2024
Dátum zvesenia 17.6.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
29.5.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2024
Dátum zvesenia 28.6.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
23.5.2024
Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV
15.5.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
15.5.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
13.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 27.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
9.5.2024
Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou
9.5.2024
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalsa_0135KO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2024
Dátum zvesenia 24.5.2024
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalsa_0135KO
29.4.2024
Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.4.2024
Dátum zvesenia 29.5.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška
8.4.2024
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 06. 04. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 06. 04. 2024
25.3.2024
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
22.1.2024
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 6.2.2024
Názov Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
22.1.2024
Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
18.1.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00