SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.9.2023
Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 23/41/054/1827
Číslo 23/41/054/1827
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 0
Dátum uzavretia 13.9.2023
Dátum zverejnenia 18.9.2023
31.8.2023
Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 5/2023-KM
Číslo 5/2023-KM
Zmluvná strana 1 Džubáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Dátum uzavretia 31.8.2023
Dátum zverejnenia 31.8.2023
Dátum účinnosti 1.9.2023
Dátum ukončenia 4.10.2023
17.8.2023
Nájomná zmluva
Obec Kalša
Detail zmluvy 27/2023
Číslo 27/2023
Zmluvná strana 1 Katarína Gašparová - SALON FOX HAIR
Zmluvná strana 1 IČO 50691244
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
Dátum účinnosti 18.8.2023
17.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Obec Kalša
Detail zmluvy 26/2023
Číslo 26/2023
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Dátum uzavretia 10.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
Dátum účinnosti 11.8.2023
27.7.2023
Riešenie migračných výziev v obci Kalša
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091CXQ8-91-108
Predmet Riešenie migračných výziev v obci Kalša
Cena 31200
Dátum uzavretia 27.7.2023
Dátum zverejnenia 27.7.2023
Dátum účinnosti 28.7.2023
Uzatvoril Miloš Málek
30.6.2023
Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Mesto Košice
Zmluvná strana 1 IČO 00691135
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 27.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 28.6.2023
15.6.2023
Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Mesto Trebišov
Zmluvná strana 1 IČO 00331996
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 13.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
Dátum účinnosti 16.6.2023
14.6.2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Rondošová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 1/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 14.6.2023
Dátum účinnosti 15.6.2023
12.6.2023
Zmluva č. 131/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Jazero, n. o.
Detail zmluvy 19/2023
Číslo 19/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Jazero, n. o.
Zmluvná strana 2 IČO 31257011
Názov Zmluva č. 131/2023o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 131/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 6.6.2023
Dátum zverejnenia 12.6.2023
Dátum účinnosti 12.6.2023
Dátum ukončenia 12.6.2023
Uzatvoril Anna Tothová
5.6.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Názov Zmluva č. 323 0665 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 15.5.2023
Dátum zverejnenia 5.6.2023
Dátum účinnosti 6.6.2023
5.5.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 4/2023-KM
Číslo 4/2023-KM
Zmluvná strana 1 Patrícia Ivaňáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Dátum uzavretia 4.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 6.5.2023
Dátum ukončenia 8.5.2023
28.4.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 RASTAK s. r. o.
Zmluvná strana 1 IČO 52036111
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 100
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 28.4.2023
Dátum účinnosti 29.4.2023
Dátum ukončenia 2.5.2023
27.4.2023
Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Vladimír Račko - RABEPOX
Detail zmluvy 12/2023
Číslo 12/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Vladimír Račko - RABEPOX
Zmluvná strana 2 IČO 37108841
Názov Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Predmet Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Dátum uzavretia 3.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 28.4.2023
26.4.2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Predmet Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Dátum uzavretia 20.4.2023
Dátum zverejnenia 26.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
19.4.2023
Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
IFC Media, s. r. o.
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 IFC Media, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 45299862
Názov Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
Predmet Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
Dátum uzavretia 1.4.2023
Dátum zverejnenia 19.4.2023
Dátum účinnosti 1.4.2023
13.4.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 11.4.2023
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum účinnosti 14.4.2023
4.4.2023
Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 4.4.2023
Dátum účinnosti 5.4.2023
14.3.2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a. s.
Detail zmluvy 7/2023
Číslo 7/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum uzavretia 6.3.2023
Dátum zverejnenia 14.3.2023
Dátum účinnosti 15.3.2023
17.2.2023
Prenájom priestorov
Obec Kalša
Detail zmluvy 2/2023_KM
Číslo 2/2023_KM
Zmluvná strana 1 Ján Sciranko
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Prenájom priestorov
Cena 35
Dátum uzavretia 15.2.2023
Dátum zverejnenia 17.2.2023
Dátum účinnosti 18.2.2023
Dátum ukončenia 20.2.2023
16.2.2023
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008
Číslo Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46919805
Názov Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
Predmet Zmluva o aktualizácii programov
Cena 252
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 16.2.2023
Dátum účinnosti 17.2.2023
Dátum ukončenia 16.2.2023
Uzatvoril Miloš Málek starosta obce
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00