SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Aktuality / oznamy obce

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu
17.6.2024

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
17.6.2024

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie zápisnice
10.6.2024

Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie zápisnice

Informačný leták - Čo robiť v prípade zemetrasenia
7.6.2024

Informačný leták - Čo robiť v prípade zemetrasenia

Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV
23.5.2024

Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV

VSD - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
22.5.2024

VSD - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
15.5.2024

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
15.5.2024

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
13.5.2024

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou
9.5.2024

Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalša_0135KO
9.5.2024

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalša_0135KO

Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška
29.4.2024

Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška

Oznámenie o doručení písomnosti
24.4.2024

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti
24.4.2024

Oznámenie o doručení písomnosti

Hlasovací preukaz
23.4.2024

Hlasovací preukaz

Základná škola s materskou školou Kaša - Zápis detí do materskej školy
18.4.2024

Základná škola s materskou školou Kalša - Zápis detí do materskej školy

Výberové konanie mzdový účtovník/účtovníčka - Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.4.2024

Výberové konanie mzdový účtovník/účtovníčka - Spoločný obecný úrad Beniakovce

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II. kolo
8.4.2024

Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 06. 04. 2024

Deň Zeme - pozvánka
3.4.2024

Deň Zeme - pozvánka

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023
26.3.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 20232

Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
25.3.2024

Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024

Základná škola s materskou školou Kalša
15.3.2024

Zápis žiakov ktorý sa uskutoční 5.4.2024 o 9:00

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
15.3.2024

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
23.2.2024

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby prezidenta SR
25.1.2024

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby prezidenta SR

Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 6/2023, 7/2023
22.1.2024

Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 6/2023, 7/2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.1.2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy v zmysle §7 ods. 1, písm.)f zákona č. 253/1998 Z. z.

Oznámenie o doručení písomnosti
12.1.2024

Oznámenie o doručení písomnosti

OZNAM
28.12.2023

MUDr. Marciová 02.01.2023 - 05.01.2024 DOVOLENKA

OZNAM
21.12.2023

Oznam - nestránkový deň 22. 12. 2023

Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou
6.12.2023

Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou

Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
6.11.2023

Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

Pietna spomienka
16.10.2023

Pietna spomienka

Oznámenie o doručení písomnosti
6.10.2023

Oznámenie o doručení písomnosti

Turistická akcia pre deti - prechádzka k chate Plesnivec
19.9.2023

Turistická akcia pre deti - prechádzka k chate Plesnivec

OZNAM
12.9.2023

Oznam - nestránkový deň 13.9.2023

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
6.9.2023

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2023
25.7.2023

Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2023

Deň obce Kalša
21.7.2023

Deň obce Kalša

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby do NR SR 2023
17.7.2023

Oznámenie mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK pre Voľby do NR SR 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
17.7.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
12.7.2023

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
12.7.2023

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
7.7.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši

NOČNÝ BEH KALŠOU
15.6.2023

NOČNÝ BEH KALŠOU

Denný letný tábor - Spoznaj svoj kraj
9.6.2023

Denný letný tábor - Spoznaj svoj kraj

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
7.6.2023

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente
6.6.2023

Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030 - oznámenie o strategickom dokumente
6.6.2023

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030 - oznámenie o strategickom dokumente

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie - OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
29.5.2023

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
9.5.2023

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente
9.5.2023

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
4.5.2023

Pozemkové úpravy v Obci Kalša

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
24.4.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
17.3.2023

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
17.3.2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Požiarna prevencia - oznam pre občanov
9.3.2023

Požiarna prevencia

Rodinný dom na predaj v Obci Kalša
6.3.2023

Predaj rodinného domu

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 01
3.3.2023

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 01

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
24.2.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných
22.2.2023

Opatrenia pre zamedzenia šírenia afrického moru ošípaných

ZBER ODPADU v našej obci
17.2.2023

Mobilná aplikácia spoločnosti FURA s.r.o. - Harmonogram zberu odpadu

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
 • Ut: 8.00 - 12.00
 • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00