Nachádzate sa : INŠTITÚCIE


Inštitúcie obce Kalša

Základná škola s materskou školou Kalša

1836 - prvá zmienka o škole, bola to cirkevná škola, v ktorej učil učiteľ Ján Jókai. Vyučovalo sa po maďarsky a po slovensky, lebo tunajšie obyvateľstvo bolo zmiešané.
1868 - bola zriadená terajšia škola - učiteľom bol J.Šoltes. Do roku 1918 sa v škole vyučovalo v maďarskom jazyku. Posledným učiteľom do vypuknutia 1.svetovej vojny bol P.Šimody. Po vojne sa vyučuje v slovenskom jazyku. škola je v zlom technickom stave, vyžaduje si opravu. V tom čase na škole pôsobia dvaja učitelia: A.Repašský a J.Koutny pochádzajúci z Rakúska. Po ňom nastupuje A.Mareček z Moravy.
1929 - zavedenie 8-ročnej školskej dochádzky. Škola má dve triedy s počtom žiakov 70. Správcom školy je od roku 1919 do 1936 je A.Repašský.
1940 - počet žiakov stúpa na 138, neskôr na 150. Do obce umiestnili 80 detí slovenskej národnosti z maďarského detského domova. Do tohto roku mala škola ráz štátnej ľudovej školy.
1941 - sa škola mení na rímskokatolícku a gréckokatolícku ľudovú školu, ktorá trvá do roku 1944. Obdobie rokov 1944-1966 nie je zapísané v miestnej kronike.
1966 - sa začína výstavba novej školy ZDŠ 1.-5.ročník. V tom istom roku nastupuje mladý učiteľský pár - manželia Pavlíkovci, ktorí pôsobia na tejto škole do roku 1973.
1976 - sa odčleňuje 5.ročník do Slanca. To už je riaditeľom p.Pekár, ktorý tu učí spolu so svojou manželkou a p.uč.F.Gedrom.
1979 - škola dostáva nový názov Základná škola v Kalši. Novým riaditeľom od roku 1982 sa stáva Mgr.P.Spura, ktorý tu učí spolu so svojou manželkou Mgr.M.Spurovou.
1992 - porevolučné obdobie, na škole sa začína vyučovať náboženská výchova ako nepovinný predmet. Na škole vyučujú p.H.Štibelová a M.Dvorová.
1994 - okresný hygienik zatvára budovu školy z dôvodu praskania a uvoľňovania statiky. Vyučuje sa v náhradných priestoroch obecného úradu. Učebne sú malé, bolo nevyhnutné prijať viac učiteľov. Na žiadosť rodičov sa zriadil aj Školský klub. Pôsobia tu: riaditeľka Mgr.H.Štibelová, učitelia - M.Dvorová, Ing.Viera Hajduková, Mgr.Anna Verbová, Mgr.S.Pohárová a vychovávateľka - Ing.M.Šimková, S.Poláková a neskôr J.Lucová.
2002 - školy prechádzajú transformáciou a spravujú ich obce. Na čele obce Kalša je p.starostka G.Ivaňáková. Snahou obce je priestory školy upraviť tak, aby prebiehala nerušená výchova a vzdelávanie. S výstavbou školy sa kvôli nízkemu počtu iakov nezačne.
2005 - obec Kalša ako zriaďovateľ zriaďuje právny subjekt ZŠ s MŠ Kalša, ktorého súčasťou je ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. Bol vyhlásený konkurz na miesto riaditeľa - štatutára. Konkurzu sa zúčastnili dvaja uchádzači PaedDr.E.Tkáčiková a PaedDr.Helena Štibelová. Do funkcie bola menovaná starostkou obce p. Gabrielou Ivaňákovou druhá menovaná uchádzačka - PaedDr.Helena Štibelová.
2010 - Opätovné vyhlásenie konkurzu. Po piatich rokoch nastupuje na päť ročné funkčné obdobie PaedDr.Helena Štibelová.Konkurzu sa zúčastnili dvaja kandidáti; Dr.Mindžák a Dr.Štibelová.

Kliknutím na ZŠ a MŠ v menu vľavo budete presmerovaný na webovú stránku školy

Cirkev

V Kalši sa nachádzajú dva kostoly. Gréckokatolícky kostol, ktorý bol vysvätený v roku 1910. Zasvätený je Nanebovzatiu Panny Márie. V roku 1966 boli namaľované maľby na strope kostola. Farský úrad je v Slanskom Novom Meste.
Rímskokatolícky kostol bol vysvätený 29. októbra v roku 1995. Je zasvätený Panne Márii – Pomocnici kresťanov. Farský úrad sa nachádza v Slivníku.
Okrem toho sa v Kalši nachádza aj zvonica Reformovanej Cirkvi

Prehľad liturgií a cirkevné oznamy nájdete v menu vpravo


Dobrovoľný hasičský zbor

  • Obecný úrad
Po:8.00-12.00 13.00-16.00
Ut:8.00-12.00
St:8.00-12.00 13.00-17.00
Št:Nestránkový deň
Pi:8.00-12.00
  • Cirkevné oznamy

Rímskokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť

  • Doprava

Online CP

  • Vývoz odpadu

Vývozný kalendár 2022

  • Fotogaléria

  • Viete, že...

v abovskom nárečí používaný výraz " bridota " v slovenčine znamená " hnusoba "...?

  • Počasie


In-počasie


Počet návštevníkov online: 2
Celkový počet návštev: 224590