Nachádzate sa : ÚVOD


Obec Kalša

Základné údaje

Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Poloha: 48° 36' s. š.
21° 31' v. d.
Nadmorská výška: 202 m n. m.
Rozloha: 4,626 km2
Počet obyvateľov: 700
Prvá písomná zmienka: 1270

Obec Kalša leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine. Obec sa vyvinula na území patriacom kláštorom križiakov. V stredoveku patrila miestnym zemepánom, neskôr sa zálohou a predajom dostala do majetku mesta Košice. Katastrálne územie obce má 462 ha. Je takmer bez lesného porastu, v južnej časti prevažujú trvalé trávnaté porasty, v severnej orná pôda. Stred obce leží vo výške 202 m. Výraznú krajinársku a biologickú hodnotu v území predstavuje dopravná zeleň potoka Terebľa a jeho prítokov, napr. Ostrý potok.

Symboly obce

Ako všetky obce v minulosti, ani obec Kalša nemala vlastný erb. V minulých storočiach smeli erby používať iba šľachtici a okrem nich slobodné kráľovská mestá a cirkevný preláti.
Obce majú právo prijímať a používať vlastný erb až v súčasnosti. No aj v minulosti obce mali svoju vlastnú špecifickú symboliku. Napr. obecná pečať. V našom prípade sa preukázateľne zachovala jej podoba z prvej polovice 19. storočia (z roku 1840), ktorá poslúžila ako hlavný prameň pri spracovaní erbu.
Erb obce Kalša tvorí: V modrom poli štítu na zelenej zaoblenej pažiti zelený les, pred ním biely diviak so žltou zbrojou, nad ním žltá hviezda a žltý polmesiac.

Elektrifikácia obce

Do obce bolo diaľkové vedenie vybudované v roku 1930. Ako prvá bola v roku 1934 elektrifikovaná škola, gréckokatolícky kostol a prvý rodinný dom.

Plynofikácia

Plynofikácia obce bola uskutočnená v roku 1995. Napustenie potrubia sa uskutočnilo 6.decembra 1995.

Vodovod

Kolaudácia vodovodu prebehla v roku 1996.

Kanalizácia

V obci je vybudovaná kanalizácia.

  • Obecný úrad
Po:8.00-12.00 13.00-16.00
Ut:8.00-12.00
St:8.00-12.00 13.00-17.00
Št:Nestránkový deň
Pi:8.00-12.00
  • Cirkevné oznamy

Rímskokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť

  • Doprava

Online CP

  • Vývoz odpadu

Vývozný kalendár 2022

  • Fotogaléria

  • Viete, že...

v abovskom nárečí používaný výraz " kančov " v slovenčine znamená " džbán "...?

  • Počasie


In-počasie


Počet návštevníkov online: 1
Celkový počet návštev: 220074